Spotkanie KPS – 19.10.2017 r.

4228

Przeglądasz starą wersję tego wpisu, od 25 listopada 2017 o 11:06:11. Tutaj możesz porównać różnice pomiędzy tą wersją a wersją obecna wersja.

Październikowe spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa odbyło się 19.10.2017 r. a wybranym tematem były „kroki”.
Danuta Bartoszuk – temat utworu – kroki:

Krok za krokiem

Krok za krokiem dotykamy niewiadomej.
Każdy chciałby poznać prawdę, drąży, szuka.
Ile jeszcze? I co jest po drugiej stronie?
Czy w ogóle gdzieś istnieje jakaś druga?

Krok za krokiem los dorzuca wątłym plecom
stos ciężarów, które pchają nas ku ziemi.
Za cierpienia ktoś obiecał piękną wieczność,
więc nieszczęścia trzeba przyjąć i docenić.

Krok za krokiem czas się kurczy razem z nami.
Każdy niesie własną radość, ból, zwątpienie.
Coraz częściej doświadczamy przemijania,
już świadomi, że niewiele można zmienić.

Listopadowe spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa odbędzie się 23.11.2017 r. godz. 17:00 wybranym tematem jest „płomień”.

Aktualizacje wpisu:
Zmiany:
25 listopada 2017 o 11:06:11Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian: <p align="justify" >Październikowe spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa odbyło się 19.10.2017 r. a wybranym tematem były „kroki”.</p>Bez zmian: <p align="justify" >Październikowe spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa odbyło się 19.10.2017 r. a wybranym tematem były „kroki”.</p>
Skasowano: </br.Dodano: <p style="text-align: center;"></p>
Bez zmian: </br>Bez zmian: </br>
Bez zmian: </br>Bez zmian: </br>
Skasowano: <strong><em>Danuta Bartoszuk – temat utworu – kroki:</em></strong> Dodano: <p align="center" ><strong><em>Danuta Bartoszuk – temat utworu – kroki:</em></strong></p>
Bez zmian: <strong>Krok za krokiem</strong>Bez zmian: <strong>Krok za krokiem</strong>
Bez zmian: Krok za krokiem dotykamy niewiadomej.Bez zmian: Krok za krokiem dotykamy niewiadomej.
Bez zmian: Każdy chciałby poznać prawdę, drąży, szuka.Bez zmian: Każdy chciałby poznać prawdę, drąży, szuka.
Bez zmian: Ile jeszcze? I co jest po drugiej stronie?Bez zmian: Ile jeszcze? I co jest po drugiej stronie?
Bez zmian: Czy w ogóle gdzieś istnieje jakaś druga?Bez zmian: Czy w ogóle gdzieś istnieje jakaś druga?
Bez zmian: Krok za krokiem los dorzuca wątłym plecomBez zmian: Krok za krokiem los dorzuca wątłym plecom
Bez zmian: stos ciężarów, które pchają nas ku ziemi.Bez zmian: stos ciężarów, które pchają nas ku ziemi.
Bez zmian: Za cierpienia ktoś obiecał piękną wieczność,Bez zmian: Za cierpienia ktoś obiecał piękną wieczność,
Bez zmian: więc nieszczęścia trzeba przyjąć i docenić.Bez zmian: więc nieszczęścia trzeba przyjąć i docenić.
Bez zmian: Krok za krokiem czas się kurczy razem z nami.Bez zmian: Krok za krokiem czas się kurczy razem z nami.
Bez zmian: Każdy niesie własną radość, ból, zwątpienie.Bez zmian: Każdy niesie własną radość, ból, zwątpienie.
Bez zmian: Coraz częściej doświadczamy przemijania,Bez zmian: Coraz częściej doświadczamy przemijania,
Bez zmian: już świadomi, że niewiele można zmienić.Bez zmian: już świadomi, że niewiele można zmienić.
Bez zmian: <p align="justify" >Listopadowe spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa odbędzie się 23.11.2017 r. godz. 17:00 wybranym tematem jest „płomień”.</p>Bez zmian: <p align="justify" >Listopadowe spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa odbędzie się 23.11.2017 r. godz. 17:00 wybranym tematem jest „płomień”.</p>
Bez zmian: Bez zmian:

Uwaga: Do porównania mogą być dodawane puste linie celem lepszego zawijania linii.