Spotkanie KPS – 19.10.2017 r.

3829

Przeglądasz starą wersję tego wpisu, od 26 lutego 2018 o 17:51:48. Tutaj możesz porównać różnice pomiędzy tą wersją a wersją obecna wersja.

Październikowe spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa odbyło się 19.10.2017 r. a wybranym tematem były „kroki”.
Danuta Bartoszuk – temat utworu – kroki:

Krok za krokiem

Krok za krokiem dotykamy niewiadomej.
Każdy chciałby poznać prawdę, drąży, szuka.
Ile jeszcze? I co jest po drugiej stronie?
Czy w ogóle gdzieś istnieje jakaś druga?

Krok za krokiem los dorzuca wątłym plecom
stos ciężarów, które pchają nas ku ziemi.
Za cierpienia ktoś obiecał piękną wieczność,
więc nieszczęścia trzeba przyjąć i docenić.

Krok za krokiem czas się kurczy razem z nami.
Każdy niesie własną radość, ból, zwątpienie.
Coraz częściej doświadczamy przemijania,
już świadomi, że niewiele można zmienić.

Listopadowe spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa odbędzie się 23.11.2017 r. godz. 17:00 wybranym tematem jest „płomień”.

Aktualizacje wpisu:
Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy tą wersją a wersją 26 lutego 2018 o 17:51:48 i wersją aktualną. (Być może zostały jedynie zmienione wewnętrzne oznaczenia wpisu w systemie.)