Debata o symbolach Piaseczna

750

W poniedziałek 19 lutego w filii biblioteki w Zalesiu Dolnym odbyła się pilotażowa wersja debaty pt. „Lokalne symbole Polski”. Celem debaty było odkrycie symboli Piaseczna, które będą ważne i znaczące dla jego mieszkańców. Organizatorem debaty był Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, wieloletni organizator Kongresów Obywatelskich. Spotkanie moderował pan Witold Radwański, a wzięli w nim udział Zastępca Burmistrza Daniel Putkiewicz, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno, bibliotekarze, mieszkańcy Piaseczna i Zalesia Dolnego.

Na początku debaty przedstawiono krótko znaczenie symboli i ich rolę, a także zaprezentowano wyniki ogólnopolskiej sondy, z której wynikało, że narodowymi symbolami są m.in. Jan Paweł II czy Lech Wałęsa. W kolejnej części spotkania uczestnicy sami musieli znaleźć ich zdaniem najbardziej symboliczne dla Piaseczna miejsca, rzeczy i ludzi. Wśród odpowiedzi pojawiły się zarówno budynki, jak ratusz czy kościół św. Anny, miejsca, jak Górki Szymona i park w Piasecznie, jak i ludzie, w tym Józef Wilkoń i Tadeusz „Zośka” Zawadzki. Uczestnicy debaty wyraźnie wskazywali na odrębność Piaseczna i Zalesia Dolnego, dzięki czemu opracowano dwie osobne grupy symboli dla tych miejscowości. I tak dla Zalesia Dolnego symbolami „wybrano” m.in. Józefa Wilkonia, Adama Myjaka, Górki Szymona, Tadeusza „Zośkę” Zawadzkiego i jego dom, Krauzówkę i Festiwal Otwarte Ogrody, a dla Piaseczna np. baranka, fontannę na rynku, korki na Puławskiej, mleczarnię i kościół św. Anny.

Debata uświadomiła uczestnikom, jak ważne dla tożsamości lokalnej są symbole i że nie muszą one być jedynie materialnymi rzeczami. Zarówno uczestnicy, jak i prowadzący uznali spotkanie za inspirujące i interesujące. Czekamy na kolejne okazje do rozmów na temat lokalności i tożsamości.

Aktualizacje wpisu:
  • 20 lutego 2018 o 18:19:00 [aktualna wersja] przez Biblioteka Piaseczno
  • 20 lutego 2018 o 18:19:00 przez Promocja Biblioteka Piaseczno