ENGLISH THROUGH ART warsztaty z Sylwią Zabor – Żakowską

Nauka języka obcego poprzez Sztukę? Tak. Prekursorką tej metody nauczania w Polsce jest Sylwia Zabor-Żakowska, której polsko-angielsko książka „Poezja i Sztuka dla Kreatywności” została nagrodzona prestiżową nagrodą europejską European Language Label 2016 za innowacyjność w dziedzinie nauczania języka angielskiego na skalę europejską.

Czy nauka angielskiego może służyć odkrywaniu Sztuki i na odwrót? Czy może być przez to ciekawsza i sprawiać zarówno przyjemność jak i radość i być przy tym bardzo skuteczna?

Dziś przekonały się o tym uczestnicy warsztatów plastycznych, które poprowadziła w filii na Osiedlu pani Sylwia Zabor – Żakowska. Podczas zajęć dzieci aktywnie i twórczo pracowały, doświadczając inspiracji, jaką jest kontakt ze sztuką i podejmowały własną aktywność, która doprowadziła do powstania niezwykłych prac. Zobaczcie efekty!

Uczestnikami zajęć byli uczniowie klasy III j ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie pod opieką pań: Danuty Jagnickiej i Małgorzaty Kajkowskiej.

Polsko – angielska książka Poezja i Sztuka dla Kreatywności Poetry and Art For Creativity jest nowatorską publikacją ilustrowaną przez dzieci, skierowaną do czytelnika w każdym wieku, z której można korzystać na wiele sposobów.

Jest ona zbiorem 15 wierszy, które stanowią punkt wyjścia do twórczych warsztatów plastycznych. Może być wykorzystana w trakcie zajęć prowadzonych przez fachowych instruktorów i nauczycieli, może być także pozycją w bibliotece domowej, która, jak mam nadzieję, wzbogaci i wniesie dużo radości we wspólnie spędzany czas rodzinny.

Prezentowane wiersze mają charakter plastyczno – malarski, wyrażają radość, jaka płynie z doświadczania procesu twórczego. Przekład angielski towarzyszy wersji polskiej, co pozwala na pogłębianie swojej znajomości języka angielskiego. Zawiera ona również słowniczek obrazkowy pojęć plastycznych, który można samodzielnie zaprojektować.

Aktualizacje wpisu: