Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza konkurs „NAJBARDZIEJ AKTYWNY CZYTELNIK ROKU 2012”

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno.
2. Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa i biblioteki w środowisku lokalnym,
zachęcanie do działań na rzecz biblioteki i środowiska.
3. Uczestnikiem konkursu może być czytelnik, który korzysta ze zbiorów naszej biblioteki.
4. Aby wziąć udział w konkursie należy być zapisanym w bibliotece i posiadać własną kartę czytelnika.
5. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny zgłosić swoją chęć uczestnictwa
osobiście w bibliotece.
6. Czas trwania konkursu: od 01 marca 2012 r. do 30 listopada 2012 r.
7. Termin zgłoszenia uczestnictwa do 31 marca 2012 r.
8. Kryteria oceny:
– liczba wypożyczonych książek w trakcie trwania konkursu
? aktywny udział w życiu społecznym biblioteki
? działania wspierające i promujące bibliotekę
? udostępnianie recenzji przeczytanych książek
9. Podsumowania wyników konkursu dokona jury.
10. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca wyróżnione zostaną nagrodami rzeczowymi.
11. Dokładny termin rozstrzygnięcia konkursu i lista nagrodzonych czytelników będą zamieszczone na stronie internetowej biblioteki (www.biblioteka-piaseczno.pl)
12. W przypadku wystąpienia, wśród uczestników konkursu, dużej rozpiętości wiekowej, organizator zastrzega sobie wprowadzenie podziału na kategorie wiekowe (dotyczy czytelników bibliotek dla dzieci i młodzieży).

Serdecznie zapraszamy

Aktualizacje wpisu: