Konkurs Literacki

1674

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim dzieci oraz młodzież z Zalesia Górnego i okolic, na najciekawsze opowiadanie. Konkurs ma na celu zachęcanie uczestników do zaprezentowania własnej twórczości literackiej oraz rozwijania wyobraźni. Prace należy składać do Biblioteki w Zalesiu Górnym przy ulicy Białej Brzozy 3 do 31 sierpnia. Najciekawsze opowiadania zostaną opublikowane w Naszej bibliotece. Prosimy o czytelne pismo bądź wydruk z komputera.

 

 

 

REGULAMIN

 

Cele Konkursu:

 1. Zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
 2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych Autorów, a także popularyzowanie ich

twórczości.

 1. Integracja- brak rywalizacji bo każdy wygrywa, a wygraną jest książka, która powstanie oraz która będzie udostępniona w Bibliotece w Zalesiu Górnym przy ul. Białej Brzozy 3

Zasady uczestnictwa w Konkursie:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży –mieszkańców Zalesia Górnego i okolic.
 2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
 3. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać krótkie powiadanie na temat przygód wakacyjnych.
 4. Utwór należy podpisać imieniem i nazwiskiem Autora.
 5. Opowiadanie zgłoszone do Konkursu nie może przekraczać 5 stron znormalizowanego maszynopisu lub rękopisu. Nie ma limitu znaków dla wierszy. Rękopis powinien być czytelny.

Termin i miejsce składania prac:

Prace należy składać do dnia 31 sierpnia 2017 do filii w Zalesiu Górnym przy ulicy Białej Brzozy 3.

Kryteria oceniania:

 • twórczy charakter utworu,
 • poprawność stylistyczna i językowa,
 • poziom literacki pracy,
 • samodzielność i oryginalność,
 • ogólna estetyka pracy.

Nagrody:

 1. Dla zwycięzców Konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody oraz dyplomy.

Autorom  utworów  nagrodzonych  I,  II,  III miejscem  gwarantujemy  publikację  utworu w formie książki w Naszej Bibliotece.

 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora http://archiwum.biblioteka-piaseczno.pl/

 

Postanowienia końcowe:

 1. Nadsyłając pracę na Konkurs, Autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w

tekście oraz jej późniejsze upublicznienie przez Organizatora na jego stronie internetowej, a

także na publikację nagrodzonego Utworu w wydawnictwie książkowym.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach

Promujących Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno, bez uiszczania honorarium autorskiego.

 1. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
 2. Prace nie będą zwracane.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli

będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno

Filia w Zalesiu Górnym

Aktualizacje wpisu: