Konkurs na wspomnienia o Józefosławiu lub Julianowie

746

Przeglądasz starą wersję tego wpisu, od 28 marca 2017 o 09:56:18. Tutaj możesz porównać różnice pomiędzy tą wersją a wersją obecna wersja.

W ramach projektu „Józefosław i Julianów – w poszukiwaniu tożsamości” rozpoczynamy Konkurs na wspomnienia o Józefosławiu lub Julianowie.

Konkurs skierowany jest do młodzieży od 15 roku życia i dorosłych.

Na prace czekamy od 1.03 do 14.04.2017.

Prace można dostarczać drogą mailową jozefoslaw@archiwum.biblioteka-piaseczno.pl, osobiście do biblioteki, ul. Urocza 14 lub wysłać pocztą.

Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone!

Regulamin konkursu – czytaj „Więcej”

Regulamin Konkursu na wspomnienia o Józefosławiu lub Julianowie

I. USTALENIA WSTĘPNE

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno.

2. Celem konkursu jest propagowanie historii Józefosławia i Julianowa, okrywanie lokalnej tożsamości oraz tworzenie lokalnego archiwum.

3. Konkurs skierowany jest do młodzieży od 15 roku życia oraz dorosłych.

4. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody.

5. Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną opublikowane w ramach projektu „Józefosław i Julianów – w poszukiwaniu tożsamości”.

6. Organizator zastrzega sobie prawa do:

a. wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,

b. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,

d. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

II. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs trwać będzie od 01.03.2017 roku do 14.04.2017 roku. Ostateczny termin nadsyłania prac do 14.04.2017 roku.

2. Do konkursu przyjmowane są:

a. wspomnienia i opowieści związane z Józefosławiem lub Julianowem,

b. wspomnienia autora lub innych osób: rodziców, dziadków, wujków, sąsiadów,

c. pisane prozą,

d. w pliku w formacie Word,

e. napisane w języku polskim,

f. dotąd niepublikowane.

3. Do pracy można dołączyć podpisane ilustracje: zdjęcia, szkice, rysunki.

4. Każdy z uczestników może nadesłać dowolną ilość wspomnień.

5. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.

6. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 5.05.2017 roku.

III. DOSTARCZENIE PRAC

1. Prace należy dostarczyć:

a. mailowo na adres: jozefoslaw@archiwum.biblioteka-piaseczno.pl w treści maila: „KONKURS NA WSPOMNIENIA O JÓZEFOSŁAWIU LUB JULIANOWIE,

b. osobiście dostarczyć do biblioteki: ul. Urocza 14, 05-509 Józefosław,

c. wysłać pocztą na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno – Filia w Józefosławiu, ul. Urocza 14, 05-509 Józefosław z dopiskiem „KONKURS NA WSPOMNIENIA O JÓZEFOSŁAWIU LUB JULIANOWIE.

2. Do pracy należy dołączyć zgodę na publikację o treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację pracy lub jej fragmentów przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno, w wydawnictwie (publikacja w wersji książkowej, elektronicznej, w formie audiobooka), w prasie i na oficjalnej stronie internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno”.

3. Prace muszą być podpisane i zawierać następujące informacje:

a. Imię i nazwisko

b. Telefon kontaktowy

c. Mail

d. Imię i nazwisko rodzica / opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej

IV. NAGRODY

1. Nagrody przyznawane są autorom trzech najlepszych prac:

a. za I miejsce – karta podarunkowa Empiku o wartości 150,00 zł.

b. za II miejsce – karta podarunkowa Empiku o wartości 100,00 zł.

c. za III miejsce – karta podarunkowa Empiku o wartości 50,00 zł.

2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione drogą mailową lub telefoniczną.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac na różnych polach eksploatacji.

4. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

Osoba odpowiedzialna: Anna Wysocka, tel. 22 390 58 87.

Konkurs na wspomnienia o Józefosławiu lub Julianowie
Konkurs na wspomnienia o Józefosławiu lub Julianowie
Aktualizacje wpisu:
Zmiany:
28 marca 2017 o 09:56:18Aktualna wersja
Zawartość
Skasowano: W ramach projektu „Józefosław i Julianów – w poszukiwaniu tożsamości” rozpoczynamy Konkurs na wspomnienia o Józefosławiu lub Julianowie.  Dodano: <p style="text-align: justify;">W ramach projektu „Józefosław i Julianów – w poszukiwaniu tożsamości” rozpoczynamy Konkurs na wspomnienia o Józefosławiu lub Julianowie.</p>
Skasowano: Konkurs skierowany jest do młodzieży od 15 roku życia i dorosłych.  Dodano: <p style="text-align: justify;">Konkurs skierowany jest do młodzieży od 15 roku życia i dorosłych.</p>
Skasowano: Na prace czekamy od 1.03 do 14.04.2017.  
  Dodano: <p style="text-align: justify;">Na prace czekamy od 1.03 do 14.04.2017.</p>
Skasowano: Prace można dostarczać drogą mailową jozefoslaw@archiwum.biblioteka- piaseczno.pl, osobiście do biblioteki, ul. Urocza 14 lub wysłać pocztą.  Dodano: <p style="text-align: justify;">Prace można dostarczać drogą mailową jozefoslaw@archiwum.biblioteka- piaseczno.pl, osobiście do biblioteki, ul. Urocza 14 lub wysłać pocztą.</p>
Bez zmian: Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone! Bez zmian: Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone!
Bez zmian: Regulamin konkursu - czytaj "Więcej" Bez zmian: Regulamin konkursu - czytaj "Więcej"
Skasowano: Regulamin Konkursu na wspomnienia o Józefosławiu lub Julianowie  Dodano: <strong>Regulamin Konkursu na wspomnienia o Józefosławiu lub Julianowie</strong>
Bez zmian: I. USTALENIA WSTĘPNE Bez zmian: I. USTALENIA WSTĘPNE
Bez zmian: 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno. Bez zmian: 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno.
Bez zmian: 2. Celem konkursu jest propagowanie historii Józefosławia i Julianowa, okrywanie lokalnej tożsamości oraz tworzenie lokalnego archiwum. Bez zmian: 2. Celem konkursu jest propagowanie historii Józefosławia i Julianowa, okrywanie lokalnej tożsamości oraz tworzenie lokalnego archiwum.
Bez zmian: 3. Konkurs skierowany jest do młodzieży od 15 roku życia oraz dorosłych. Bez zmian: 3. Konkurs skierowany jest do młodzieży od 15 roku życia oraz dorosłych.
Bez zmian: 4. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody. Bez zmian: 4. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody.
Bez zmian: 5. Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną opublikowane w ramach projektu „Józefosław i Julianów – w poszukiwaniu tożsamości”. Bez zmian: 5. Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną opublikowane w ramach projektu „Józefosław i Julianów – w poszukiwaniu tożsamości”.
Bez zmian: 6. Organizator zastrzega sobie prawa do: Bez zmian: 6. Organizator zastrzega sobie prawa do:
Bez zmian: a. wprowadzania zmian w regulaminie konkursu, Bez zmian: a. wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,
Bez zmian: b. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, Bez zmian: b. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
Bez zmian: c. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac, Bez zmian: c. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
Bez zmian: d. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. Bez zmian: d. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
Bez zmian: II. ZASADY KONKURSU Bez zmian: II. ZASADY KONKURSU
Bez zmian: 1. Konkurs trwać będzie od 01.03.2017 roku do 14.04.2017 roku. Ostateczny termin nadsyłania prac do 14.04.2017 roku. Bez zmian: 1. Konkurs trwać będzie od 01.03.2017 roku do 14.04.2017 roku. Ostateczny termin nadsyłania prac do 14.04.2017 roku.
Bez zmian: 2. Do konkursu przyjmowane są: Bez zmian: 2. Do konkursu przyjmowane są:
Bez zmian: a. wspomnienia i opowieści związane z Józefosławiem lub Julianowem, Bez zmian: a. wspomnienia i opowieści związane z Józefosławiem lub Julianowem,
Bez zmian: b. wspomnienia autora lub innych osób: rodziców, dziadków, wujków, sąsiadów, Bez zmian: b. wspomnienia autora lub innych osób: rodziców, dziadków, wujków, sąsiadów,
Bez zmian: c. pisane prozą, Bez zmian: c. pisane prozą,
Bez zmian: d. w pliku w formacie Word, Bez zmian: d. w pliku w formacie Word,
Bez zmian: e. napisane w języku polskim, Bez zmian: e. napisane w języku polskim,
Bez zmian: f. dotąd niepublikowane. Bez zmian: f. dotąd niepublikowane.
Bez zmian: 3. Do pracy można dołączyć podpisane ilustracje: zdjęcia, szkice, rysunki. Bez zmian: 3. Do pracy można dołączyć podpisane ilustracje: zdjęcia, szkice, rysunki.
Bez zmian: 4. Każdy z uczestników może nadesłać dowolną ilość wspomnień. Bez zmian: 4. Każdy z uczestników może nadesłać dowolną ilość wspomnień.
Bez zmian: 5. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy. Bez zmian: 5. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.
Bez zmian: 6. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 5.05.2017 roku. Bez zmian: 6. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 5.05.2017 roku.
Bez zmian: III. DOSTARCZENIE PRAC Bez zmian: III. DOSTARCZENIE PRAC
Bez zmian: 1. Prace należy dostarczyć: Bez zmian: 1. Prace należy dostarczyć:
Bez zmian: a. mailowo na adres: jozefoslaw@archiwum.biblioteka- piaseczno.pl w treści maila: „KONKURS NA WSPOMNIENIA O JÓZEFOSŁAWIU LUB JULIANOWIE, Bez zmian: a. mailowo na adres: jozefoslaw@archiwum.biblioteka- piaseczno.pl w treści maila: „KONKURS NA WSPOMNIENIA O JÓZEFOSŁAWIU LUB JULIANOWIE,
Bez zmian: b. osobiście dostarczyć do biblioteki: ul. Urocza 14, 05-509 Józefosław, Bez zmian: b. osobiście dostarczyć do biblioteki: ul. Urocza 14, 05-509 Józefosław,
Bez zmian: c. wysłać pocztą na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno – Filia w Józefosławiu, ul. Urocza 14, 05-509 Józefosław z dopiskiem „KONKURS NA WSPOMNIENIA O JÓZEFOSŁAWIU LUB JULIANOWIE. Bez zmian: c. wysłać pocztą na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno – Filia w Józefosławiu, ul. Urocza 14, 05-509 Józefosław z dopiskiem „KONKURS NA WSPOMNIENIA O JÓZEFOSŁAWIU LUB JULIANOWIE.
Bez zmian: 2. Do pracy należy dołączyć zgodę na publikację o treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację pracy lub jej fragmentów przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno, w wydawnictwie (publikacja w wersji książkowej, elektronicznej, w formie audiobooka), w prasie i na oficjalnej stronie internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno”. Bez zmian: 2. Do pracy należy dołączyć zgodę na publikację o treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację pracy lub jej fragmentów przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno, w wydawnictwie (publikacja w wersji książkowej, elektronicznej, w formie audiobooka), w prasie i na oficjalnej stronie internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno”.
Bez zmian: 3. Prace muszą być podpisane i zawierać następujące informacje: Bez zmian: 3. Prace muszą być podpisane i zawierać następujące informacje:
Bez zmian: a. Imię i nazwisko Bez zmian: a. Imię i nazwisko
Bez zmian: b. Telefon kontaktowy Bez zmian: b. Telefon kontaktowy
Bez zmian: c. Mail Bez zmian: c. Mail
Bez zmian: d. Imię i nazwisko rodzica / opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej Bez zmian: d. Imię i nazwisko rodzica / opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej
Bez zmian: IV. NAGRODY Bez zmian: IV. NAGRODY
Bez zmian: 1. Nagrody przyznawane są autorom trzech najlepszych prac: Bez zmian: 1. Nagrody przyznawane są autorom trzech najlepszych prac:
Bez zmian: a. za I miejsce – karta podarunkowa Empiku o wartości 150,00 zł. Bez zmian: a. za I miejsce – karta podarunkowa Empiku o wartości 150,00 zł.
Bez zmian: b. za II miejsce – karta podarunkowa Empiku o wartości 100,00 zł. Bez zmian: b. za II miejsce – karta podarunkowa Empiku o wartości 100,00 zł.
Bez zmian: c. za III miejsce – karta podarunkowa Empiku o wartości 50,00 zł. Bez zmian: c. za III miejsce – karta podarunkowa Empiku o wartości 50,00 zł.
Bez zmian: 2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione drogą mailową lub telefoniczną. Bez zmian: 2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione drogą mailową lub telefoniczną.
Bez zmian: V. POLITYKA PRYWATNOŚCI Bez zmian: V. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Bez zmian: 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych. Bez zmian: 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
Bez zmian: 2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Bez zmian: 2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Bez zmian: 3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac na różnych polach eksploatacji. Bez zmian: 3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac na różnych polach eksploatacji.
Bez zmian: 4. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). Bez zmian: 4. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
Bez zmian: Osoba odpowiedzialna: Anna Wysocka, tel. 22 390 58 87. Bez zmian: Osoba odpowiedzialna: Anna Wysocka, tel. 22 390 58 87.
Skasowano: <a href="http:// archiwum.biblioteka- piaseczno.pl/ wp-content/uploads/2017/03/ jozek_konkurs.jpg"><img class="size-medium wp-image-1145" src="http://archiwum.biblioteka- piaseczno.pl/ wp-content/uploads/ 2017/03/jozek_ konkurs-212x300.jpg" alt="Konkurs na wspomnienia o Józefosławiu lub Julianowie" width="212" height="300" /></a> Konkurs na wspomnienia o Józefosławiu lub Julianowie Dodano: <div class="mceTemp"></div>

Uwaga: Do porównania mogą być dodawane puste linie celem lepszego zawijania linii.