Współcześni Kierbedziowie

524

„Biblioteka w Piasecznie jest wiodącą instytucją kultury na Mazowszu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, zwłaszcza na modernizację lokali bibliotecznych. Mieszkańcy mogą korzystać z nowoczesnej i dobrze rozbudowanej sieci placówek, które w szerokim zakresie prowadzą wiele działań na rzecz środowiska lokalnego. Obecnie trwają prace związane z budową kolejnej placówki – mediateki”. To tekst uzasadnienia do przyznania Nagrody im. Kierbedziów dla BPMiG Piaseczno, który został odczytany podczas uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w dniu 21.05.2019 w Warszawie podczas wręczenia nagrody dla naszej biblioteki za „Rozwój i modernizację sieci bibliotecznej”. Fundatorem nagrody są Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nagroda im. Kierbedziów została ustanowiona przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy w 2005 r., na cześć fundatorów jej zabytkowej siedziby przy ul. Koszykowej w Warszawie: Eugenii, jej męża Stanisława i ojca Stanisława Kierbedziów. Jest przyznawana współczesnym „Kierbedziom” – osobom i instytucjom – bibliotekom zasłużonym dla rozwoju bibliotekarstwa na Mazowszu. Nagrodę odebrał dyrektor biblioteki Łukasz Krzysztof Załęski w towarzystwie pani burmistrz Hanny Kułakowskiej-Michalak, która podczas uroczystości podziękowała za dotychczasową pracę dyrektorowi i całemu zespołowi biblioteki, doceniając tym samy kierunek i rozwój placówek bibliotecznych w Piasecznie.

 

Aktualizacje wpisu: