Współcześni Kierbedziowie

473

Przeglądasz starą wersję tego wpisu, od 23 maja 2019 o 19:50:30. Tutaj możesz porównać różnice pomiędzy tą wersją a wersją obecna wersja.

„Biblioteka w Piasecznie jest wiodącą instytucją kultury na Mazowszu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, zwłaszcza na modernizację lokali bibliotecznych. Mieszkańcy mogą korzystać z nowoczesnej i dobrze rozbudowanej sieci placówek, które w szerokim zakresie prowadzą wiele działań na rzecz środowiska lokalnego. Obecnie trwają prace związane z budową kolejnej placówki – mediateki”. To tekst uzasadnienia do przyznania Nagrody im. Kierbedziów dla BPMiG Piaseczno, który został odczytany podczas uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w dniu 21.05.2019 w Warszawie podczas wręczenia nagrody dla naszej biblioteki za „Rozwój i modernizację sieci bibliotecznej”. Fundatorem nagrody są Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego Nagroda im. Kierbedziów została ustanowiona przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy w 2005 r., na cześć fundatorów jej zabytkowej siedziby przy ul. Koszykowej w Warszawie: Eugenii, jej męża Stanisława i ojca Stanisława Kierbedziów. Jest przyznawana współczesnym „Kierbedziom” – osobom i instytucjom – bibliotekom zasłużonym dla rozwoju bibliotekarstwa na Mazowszu. Nagrodę odebrał dyrektor biblioteki Łukasz Krzysztof Załęski w towarzystwie pani burmistrz Hanny Kułakowskiej-Michalak, która podczas uroczystości podziękowała za dotychczasową pracę dyrektorowi i całemu zespołowi biblioteki, doceniając tym samy kierunek i rozwój placówek bibliotecznych w Piasecznie.

 

Aktualizacje wpisu:
Zmiany:
23 maja 2019 o 19:50:30Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Nagroda im. Kierbedziów Dodano: Współcześni Kierbedziowie
Zawartość
Skasowano: <p style="text-align: justify;"><em>"Biblioteka w Piasecznie jest wiodącą instytucją kultury na Mazowszu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, zwłaszcza na modernizację lokali bibliotecznych. Mieszkańcy mogą korzystać z nowoczesnej i dobrze rozbudowanej sieci placówek, które w szerokim zakresie prowadzą wiele działań na rzecz środowiska lokalnego. Obecnie trwają prace związane z budową kolejnej placówki – mediateki". </em>To tekst uzasadnienia do przyznania Nagrody im. Kierbedziów dla BPMiG Piaseczno, który został odczytany podczas uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w dniu 21.05.2019 w Warszawie podczas wręczenia nagrody dla naszej biblioteki za "Rozwój i modernizację sieci bibliotecznej”. Fundatorem nagrody są Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego Nagroda im. Kierbedziów została ustanowiona przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy w 2005 r., na cześć fundatorów jej zabytkowej siedziby przy ul. Koszykowej w Warszawie: Eugenii, jej męża Stanisława i ojca Stanisława Kierbedziów. Jest przyznawana współczesnym „Kierbedziom" - osobom i instytucjom – bibliotekom zasłużonym dla rozwoju bibliotekarstwa na Mazowszu. Nagrodę odebrał dyrektor biblioteki Łukasz Krzysztof Załęski w towarzystwie pani burmistrz Hanny Kułakowskiej-Michalak, która podczas uroczystości podziękowała za dotychczasową pracę dyrektorowi i całemu zespołowi biblioteki, doceniając tym samy kierunek i rozwój placówek bibliotecznych w Piasecznie.</p>  Dodano: <p style="text-align: justify;"><em>"Biblioteka w Piasecznie jest wiodącą instytucją kultury na Mazowszu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, zwłaszcza na modernizację lokali bibliotecznych. Mieszkańcy mogą korzystać z nowoczesnej i dobrze rozbudowanej sieci placówek, które w szerokim zakresie prowadzą wiele działań na rzecz środowiska lokalnego. Obecnie trwają prace związane z budową kolejnej placówki – mediateki". </em>To tekst uzasadnienia do przyznania Nagrody im. Kierbedziów dla BPMiG Piaseczno, który został odczytany podczas uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w dniu 21.05.2019 w Warszawie podczas wręczenia nagrody dla naszej biblioteki za "Rozwój i modernizację sieci bibliotecznej”. Fundatorem nagrody są Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nagroda im. Kierbedziów została ustanowiona przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy w 2005 r., na cześć fundatorów jej zabytkowej siedziby przy ul. Koszykowej w Warszawie: Eugenii, jej męża Stanisława i ojca Stanisława Kierbedziów. Jest przyznawana współczesnym „Kierbedziom" - osobom i instytucjom – bibliotekom zasłużonym dla rozwoju bibliotekarstwa na Mazowszu. Nagrodę odebrał dyrektor biblioteki Łukasz Krzysztof Załęski w towarzystwie pani burmistrz Hanny Kułakowskiej-Michalak, która podczas uroczystości podziękowała za dotychczasową pracę dyrektorowi i całemu zespołowi biblioteki, doceniając tym samy kierunek i rozwój placówek bibliotecznych w Piasecznie.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><em> </em></p> Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
Bez zmian:  Bez zmian:

Uwaga: Do porównania mogą być dodawane puste linie celem lepszego zawijania linii.