Panieneczka z pudełeczka

510

Przeglądasz starą wersję tego wpisu, od 11 marca 2019 o 13:36:32. Tutaj możesz porównać różnice pomiędzy tą wersją a wersją obecna wersja.

To tytuł bajki Jana Brzechwy. Wiolonczelistka Olena Zhurova-Tsolka czytała fragmenty tego utworu, potem okraszała je muzyką dwóch  kompozytorów urodzonych w marcu: J.S. Bacha i F. Chopina. Na to spotkanie, zorganizowane 11 marca 2019 roku, przyszły dzieci ze Szkoły Specjalnej w Łbiskach.

Aktualizacje wpisu:
Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy tą wersją a wersją 11 marca 2019 o 13:36:32 i wersją aktualną. (Być może zostały jedynie zmienione wewnętrzne oznaczenia wpisu w systemie.)