Piaseczyńscy Mistrzowie Ortografii

1469

Przeglądasz starą wersję tego wpisu, od 21 maja 2018 o 08:20:08. Tutaj możesz porównać różnice pomiędzy tą wersją a wersją obecna wersja.

 

 

Aktualizacje wpisu:
Zmiany:
21 maja 2018 o 08:20:08Aktualna wersja
Zawartość
  Dodano: <p style="text-align: justify;">Wyniki 2 Piaseczyńskiego Dyktanda 2018</p>
  Dodano: <p style="text-align: justify;"><strong> <u>Kategoria „Żółw”< /u></strong> 1 miejsce - Tytuł PIASECZYŃSKIEGO MISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ otrzymała  <strong>Aleksandra Stokłosa, </strong>2 miejsce - Tytuł PIASECZYŃSKIEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ otrzymała <strong>Alicja Mańturzyk, </strong>3 miejsce - Tytuł DRUGIEGO PIASECZYŃSKIEGO  WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ otrzymała<strong> Maja Faszczewska </strong></p>
  Dodano: <p style="text-align: justify;"><strong> <u>Kategoria „Gżegżółka”< /u></strong> 1 miejsce - Tytuł PIASECZYŃSKIEGO MISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ otrzymała<strong> Regina Mościcka, </strong>2 miejsce - Tytuł PIASECZYŃSKIEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ otrzymała<strong> Sylwia Perkowska, </strong>3 miejsce - Tytuł DRUGIEGO PIASECZYŃSKIEGO  WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ otrzymała<strong> Barbara Perkowska</strong></p>
  Dodano: <p style="text-align: justify;">Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom 2 Piaseczyńskiego Dyktanda i zapraszamy za rok!</p>
  Dodano: <p style="text-align: justify;"><strong>Tegoroczny tekst dyktanda dla kategorii „Żółw” napisała pani Marta Mirgos, a dla kategorii „Gżegżółka” panie Ewa Grochocka oraz Marta Bryk.
  Dodano: </strong></p>
  Dodano: <p style="text-align: justify;">Serdecznie dziękujemy Paniom za bezinteresowną pracę w komisji oceniającej dyktanda:</p>
Skasowano: &nbsp; Dodano: <ol>
Skasowano: &nbsp;  
  Dodano: <li style="text-align: justify;"><strong>Ewie Grochockiej z Gimnazjum nr 1</strong></li>
  Dodano: <li style="text-align: justify;"><strong>Alinie Michałowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 1</strong></li>
  Dodano: <li style="text-align: justify;"><strong>Urszuli Napieraj ze Szkoły Podstawowej nr 1</strong></li>
  Dodano: <li style="text-align: justify;"><strong>Marii Górzyńskiej z Gimnazjum nr 1</strong></li>
  Dodano: <li style="text-align: justify;"><strong> <strong>Małgorzacie Drabek-Rogowskiej z Nowatorskiej Szkoły Podstawowej</ strong></strong>
  Dodano: <div class="gallery gallery-columns-4">
  Dodano:
  Dodano: <dl class="gallery-item">
  Dodano: <dt class="gallery-icon"></dt>
  Dodano: </dl>
  Dodano: </div></li>
  Dodano: </ol>

Uwaga: Do porównania mogą być dodawane puste linie celem lepszego zawijania linii.