Ryszard Sobieszczański

1072

Publikacje książkowe:
I spotkałem człowieka” (wiersze) Wyd. Kwadryga W-wa 1989
„Ty i ja” (wiersze) Wyd. Kwadryga W-wa 1992
„Oswajanie nieskończoności” (wiersze) Wyd. Most W-wa 1994
„99 wierszy” (wiersze) Wyd. Przedświt W-wa 1998
„Kartagina i pomarańcze”(wiersze) Wyd. Nowy Świat W-wa 2004
„I spotkałem człowieka…”(wiersze) wydanie II rozszerzone Wyd. Nowy Świat W-wa 2006
„One kołyszą nas hen” (wiersze) Wyd.Nowy świat W-wa 2009
Wiecej na Facebooku

Powroty
(III miejsce w konkursie na najpiękniejszy wiersz o Piasecznie)

Nie od Paryża, Nowego Yorku i Wiednia
ale od lasów chojnowskich gdzie Pomnik
kapliczka Matki Boskiej, karmik dla saren
i wyprawy z bratem po świąteczną choinkę
Nie od potęgi Zamku, Łazienek, Starówki
ale od kapryśnej Jeziorki, uliczek Zalesia
Górek Szymona i tajemnych poruszeń serca
malowanych wszystkimi porami roku i lat
Nie od obcej i zimnej zwalistości Pałacu
ale od Św. Anny, Starego Ratusza, Ryneczku
Poniatówki, Krzyża na rozstajnych drogach
i kopcącej wesoło ciuchci do Nowego Miasta
Nie od ogrodów i strojnych komnat Wilanowa
ale od rzeźników, piekarzy, szklarzy i stolarzy
a nade wszystko od sklepików, gdzie lizaki
kolorowe, słodkie bułeczki i lemoniada po szkole
Gdzie mama i tata przy Wigilijnym Stole
Pierwsza Komunia, jarmarki i Bal Maturalny
a wszystko takie bliskie, zaufane i dotykalne
powracam, do domu, do siebie, do Piaseczna

Aktualizacje wpisu: