Przeglądasz starą wersję tego wpisu, od 16 sierpnia 2017 o 15:04:08. Tutaj możesz porównać różnice pomiędzy tą wersją a wersją obecna wersja.

Majowe spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa odbyło się 18.05.2017 r. a wybranym tematem były „skrzydła”.

 

Zbigniew Rułkowski – temat utworu – skrzydła

 

Żeglarz

 

Po górach żeglować pragnął

natura przekorna

świat widzi inaczej

 

pierwszej nie przepłynął

przeskoczył

niska była

 

druga wysoka nie próbował

przefrunął

pożyczonymi skrzydłami

 

na trzeciej rój szerszeni

ominął

 

kolejna z gliny i piasku

umazał się

 

następna w kwiatach cała

wdrapał się na nią

oszołomiony

 

były też góry

co z pamięci

pouciekały

 

więcej nie pragnął

utracił a może zagubił

papiery żeglarskie

no i wiatry

teraz inne

 

Majowe spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa odbędzie się 22.06.2017 r. godz. 16.30 wybranym tematem jest „upadek”.

Aktualizacje wpisu:
Zmiany:
16 sierpnia 2017 o 15:04:08Aktualna wersja
Zawartość
Skasowano: Majowe spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa odbyło się 18.05.2017 r. a wybranym tematem były „<b>skrzydła</b>”.  Dodano: Majowe spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa odbyło się 18.05.2017 r. a wybranym tematem były „skrzydła”.
Skasowano: &nbsp;  
Skasowano: <p style="text-align: left;">Zbigniew Rułkowski - temat utworu - skrzydła</p>  Dodano: <p style="text-align: center;"><strong> <em>Zbigniew Rułkowski - temat utworu - skrzydła:</em> </strong></p>
Skasowano: &nbsp;  
Skasowano: <p style="text-align: center;"><b>Żeglarz</b></p>  Dodano: <p style="text-align: center;"><em> Żeglarz</em></p>
Skasowano: &nbsp;  
Skasowano: <p style="text-align: center;">Po górach żeglować pragnął</p>  Dodano: <p style="text-align: center;"><em>Po górach żeglować pragnął</em></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">natura przekorna</p>  Dodano: <p style="text-align: center;"><em>natura przekorna</em></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">świat widzi inaczej</p>  Dodano: <p style="text-align: center;"><em>świat widzi inaczej</em></p>
Skasowano: &nbsp;  
Skasowano: <p style="text-align: center;">pierwszej nie przepłynął</p>  Dodano: <p style="text-align: center;"><em>pierwszej nie przepłynął</em></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">przeskoczył</p>  Dodano: <p style="text-align: center;"><em> przeskoczył</em></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">niska była</p>  Dodano: <p style="text-align: center;"><em>niska była</em></p>
Skasowano: &nbsp;  
Skasowano: <p style="text-align: center;">druga wysoka nie próbował</p>  Dodano: <p style="text-align: center;"><em>druga wysoka nie próbował</em></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">przefrunął</p>  Dodano: <p style="text-align: center;"><em> przefrunął</em></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">pożyczonymi skrzydłami</p>  Dodano: <p style="text-align: center;"><em> pożyczonymi skrzydłami</em></p>
Skasowano: &nbsp;  
Skasowano: <p style="text-align: center;">na trzeciej rój szerszeni</p>  Dodano: <p style="text-align: center;"><em>na trzeciej rój szerszeni</em></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">ominął</p>  Dodano: <p style="text-align: center;"><em> ominął</em></p>
Skasowano: &nbsp;  
Skasowano: <p style="text-align: center;">kolejna z gliny i piasku</p>  Dodano: <p style="text-align: center;"><em>kolejna z gliny i piasku</em></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">umazał się</p>  Dodano: <p style="text-align: center;"><em>umazał się</em></p>
Skasowano: &nbsp;  
Skasowano: <p style="text-align: center;">następna w kwiatach cała</p>  Dodano: <p style="text-align: center;"><em>następna w kwiatach cała</em></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">wdrapał się na nią</p>  Dodano: <p style="text-align: center;"><em>wdrapał się na nią</em></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">oszołomiony</p>  Dodano: <p style="text-align: center;"><em> oszołomiony</em></p>
Skasowano: &nbsp;  
Skasowano: <p style="text-align: center;">były też góry</p>  Dodano: <p style="text-align: center;"><em>były też góry</em></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">co z pamięci</p>  Dodano: <p style="text-align: center;"><em>co z pamięci</em></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">pouciekały</p>  Dodano: <p style="text-align: center;"><em> pouciekały</em></p>
Skasowano: &nbsp;  
Skasowano: <p style="text-align: center;">więcej nie pragnął</p>  Dodano: <p style="text-align: center;"><em>więcej nie pragnął</em></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">utracił a może zagubił</p>  Dodano: <p style="text-align: center;"><em>utracił a może zgubił</em></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">papiery żeglarskie</p>  Dodano: <p style="text-align: center;"><em>papiery żeglarskie</em></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">no i wiatry</p>  Dodano: <p style="text-align: center;"><em>no i wiatry</em></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">teraz inne</p>  Dodano: <p style="text-align: center;"><em>teraz inne</em></p>
Skasowano: &nbsp;  
Skasowano: <p style="text-align: left;">Majowe spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa odbędzie się 22.06.2017 r. godz. 16.30 wybranym tematem jest „<strong>upadek< /strong>”.</p>  Dodano: Czerwcowe spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa odbędzie się 22.16.2017 r. godz. 16.30 wybranym tematem jest „upadek”.

Uwaga: Do porównania mogą być dodawane puste linie celem lepszego zawijania linii.