Sprawozdanie z działalności biblioteki 2019

297

Rok 2019 był dla naszej biblioteki wyjątkowy i pod wieloma względami bardzo udany. Wzrost czytelniczy, wzrost wypożyczeń oraz organizacja wielu wydarzeń! Udało nam się podjąć i zrealizować jedno z największych wyzwań – zakończenie budowy i uruchomienie biblioteki w Centrum Edukacyjno–Multimedialnym w Piasecznie, które zostało zwieńczone wydarzeniem pod nazwą „Parapetówka u Bibliotekarzy”.

Sprawozdanie z działalności biblioteki za 2019 rok
Sprawozdanie merytoryczne 2019 (kliknij w obrazek)

Rok 2019 to również starania prowadzące do połączenia bibliotek publicznej i powiatowej, planowanie wspólnych działań, łączenie księgozbioru, udoskonalenia pracy biblioteki na rzecz mieszkańców całego powiatu piaseczyńskiego. Zakończyły się one sukcesem i w efekcie od stycznia 2020 roku funkcjonujemy jako Biblioteka Publiczna w Piasecznie. To wyzwanie udało się osiągnąć za sprawą współpracy wielu osób, i tu należy podkreślić efektowną współpracę z samorządem lokalnym – burmistrzem, starostą, wydziałami urzędów oraz Radą Gminy i Powiatu. Należy podkreślić i zauważyć również pracę oraz zaangażowanie wszystkich pracowników biblioteki, bez których takich efektów nie udałoby się osiągnąć.

Podsumowanie 2019 roku w filmowym skrócie

Aktualizacje wpisu:

Ten wpis nie był poddany redakcji przed publikacją.