Oddział dla dzieci i młodzieży Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno zaprasza na turniej PlayStation w grę FIFA 17. Zapisy osobiście w siedzibie Biblioteki przy ul. Tadeusza Kościuszki 49, pod numerem telefonu (022) 735 11 37 lub e-mail dzieci@archiwum.biblioteka-piaseczno.pl.

REGULAMIN PIERWSZYCH MISTRZOSTW PIASECZNA W PIŁKĘ NOŻNĄ FIFA 17

Postanowienia ogólne

1. Poniższy Regulamin Mistrzostw Piaseczna w Piłkę Nożną FIFA 17 zwany dalej „Regulaminem” dotyczy rozgrywek Turnieju FIFA 17 zwanych dalej „Turniejem”, które odbędą się w dniach 25.03.2017 r. oraz 8.04.2017 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Tadeusza Kościuszki 49.

2. Organizatorem Turnieju jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno zwana dalej „Organizatorem”, mieszcząca się przy ul. Tadeusza Kościuszki 49.

3. Turniej nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540).

4. Zostanie ogłoszony otwarty nabór Uczestników zwanych dalej „Uczestnikami” (nie więcej jak 24 osoby).

5. W zapisie na Turniej decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną pod numerem (022) 735 11 37, poprzez wiadomość email na adres dzieci@archiwum.biblioteka-piaseczno.pl lub osobiście w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno mieszczącej się przy ul. Tadeusza Kościuszki 49.

7. Uczestnik niepełnoletni musi złożyć zgodę rodzica, o uczestniczeniu w Turnieju.

8. Organizator nie przewiduje podziału rozgrywek na kategorie wiekowe.

9. Rozgrywki będą odbywały się na konsoli Sony PlayStation 4, dwóch padach przygotowanych przez Organizatora (brak możliwości stosowania własnego sprzętu) oraz grze FIFA 17.

10. Turniej składa się z dwóch Faz: Fazy Grupowej oraz Fazy Pucharowej

11. Turniej rozpocznie się w sobotę 25.03.2017 r. Fazą Grupową.

12. Faza Grupowa kontynuowana będzie w dniu 8.04.2017 r., a po niej nastąpi Faza Pucharowa.

13. W dniu 25.03.2017 r. zostanie rozegranych 24 z 36 spotkań Fazy Grupowej.

14. W dniu 8.04.2017 r. zostanie rozegranych 12 spotkań Fazy Grupowej oraz Faza Pucharowa składająca się z 1/8 finału, 1/4 finału, 1/2 finału, meczu o trzecie miejsce oraz finału.

15. Losowanie grup i drużyn nastąpi 25.03.2017 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Organizatora.

16. Za złamanie Regulaminu grożą kary, które szczegółowo opisuje sekcja Regulaminu pt. „Działania zabronione i kary”.

17. Każdy uczestnik Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego przestrzegania, a przystąpienie do Turnieju jest równoznaczne z jego akceptacją.

18. Sfery, które nie określa Regulamin lub nie wynikają jednoznacznie z jego punktów rozstrzyga pracownik wyznaczony przez Organizatora.

Zasady Turnieju

Faza Grupowa

1. Faza Grupowa rozpoczyna się 25.03.2017 r. (zostanie rozegrane 24 spotkania po 4 spotkania w danej Grupie) i jest kontynuowana 8.04.2017 r. (zostanie rozegranych 12 spotkań po 2 w danej Grupie).

2. Faza Grupowa składa się z 6 Grup po 4 Uczestników.

3. Uczestnicy rozgrywają mecze między sobą (w myśl zasady każdy z każdym) w następującym schemacie: (dzień pierwszy) A-C, B-D, B-C, A-D | (dzień drugi) A-B, C-D.

4. Uczestnicy nie grają wybranymi przez siebie drużynami, a drużynami wybranymi w trakcie losowania przez przedstawiciela Organizatora.

5. Uczestnik, któremu zostanie wylosowana dana drużyna ma obowiązek grać nią do końca Turnieju.

6. Mecze rozgrywane są w trybie „Szybki mecz”.

7. Na zajęcie swojego miejsca przy stanowisku podczas rozgrywania meczu Uczestnik ma 5 min. Po tym czasie następuje poddanie meczu i walkower dla przeciwnika.

8. W przypadku remisu następuje klasyczna dogrywka, a gdy ta nie wyłoni zwycięzcy następują rzuty karne.

9. Wygrany otrzymuje 2 ptk. , walkower 1 ptk. przegrany 0 ptk.

10. Do Fazy Pucharowej przechodzi po 2 najlepszych uczestników w danej Grupie.

11. Dodatkowo do Fazy Pucharowej przechodzi 4 Uczestników spośród pozostałych, którzy osiągnęli największą liczbę strzelonych bramek.

12. Jeżeli wśród 4 Uczestników, którzy przechodzą do Fazy Pucharowej dzięki ilości strzelonych bramek jest taki sam wynik, wtedy decyduje liczba straconych bramek. Natomiast jeśli liczba straconych bramek będzie również równa to Uczestnicy rzucają między sobą dwoma sześciennymi kośćmi (do dwóch zwycięstw). Uczestnik, który wygra rzut kośćmi przechodzi do Fazy Pucharowej.

13. Spotkania grupowe pierwszego dnia (25.03.2017 r.) rozgrywane są w następującej kolejności: Grupa I : mecz 1 i 2, Grupa II mecz 1 i 2, Grupa III mecz 1 i 2, Grupa IV mecz 1 i 2, Grupa V mecz 1 i 2, Grupa VI mecz 1 i 2, Grupa I mecz 3 i 4 Grupa II mecz 3 i 4, Grupa III mecz 3 i 4, Grupa IV mecz 3 i 4, Grupa V mecz 3 i 4, Grupa VI mecz 3 i 4. 14. Spotkania Grupowe drugiego dnia (8.04.2017 r.) rozgrywane są w następujące kolejności: Grupa I mecz 5, Grupa II mecz 5, Grupa III mecz 5, Grupa IV mecz 5, Grupa V mecz 5, Grupa VI mecz 5, Grupa I mecz 6, Grupa II mecz 6, Grupa III mecz 6, Grupa IV mecz 6, Grupa V mecz 6, Grupa VI mecz 6.

Faza Pucharowa

1. Faza Pucharowa rozgrywana jest zaraz po Fazie Grupowej w dniu 8.04.2017 r.

2. W Fazie Pucharowej bierze udział 16 Uczestników (12 osób z dwoma pierwszymi miejscami w swoich grupach oraz 4 osoby, które wejdą do Fazy Pucharowej dzięki ilości strzelonych bramek).

3. Uczestnicy grają krzyżowo tj. zwycięzca Grupy I gra z osobą która zajęła drugie miejsce w Grupie II a osoba, która zajęła drugie miejsce w Grupie I gra ze zwycięzcą Grupy II.

4. Uczestnicy z Grupy I grają z Uczestnikami Grupy II

5. Uczestnicy Grupy III grają z Uczestnikami Grupy IV

6. Uczestnicy Grupy V grają z uczestnikami Grupy VI

7. Uczestnicy, którzy weszli do Fazy Pucharowej dzięki ilości strzelonych bramek grają odpowiednio: największy wynik pod względem strzelonych bramek gra z trzecim wynikiem a wynik drugi z czwartym.

8. Uczestnicy grają do 1 zwycięstwa, a przegrany Uczestnik odpada z Turnieju

9. Przewidziane są mecze: 1/8 finału, 1/4 finału, 1/2 finału. ,mecz o trzecie miejsce oraz finał.

10. Pierwszych trzech uczestników otrzyma nagrody ufundowane przez Organizatora

Ustawienia konsoli

1. Konsola zostanie przygotowana przez przedstawiciela Organizatora.

2. Przedstawiciel organizatora ustawi konsolę i grę FIFA 17 na poniższych konfiguracjach, które nie mogą być zmienione przez Uczestników Turnieju przed, w trakcie, ani po Turnieju. Nieprzestrzeganie tego grozi usunięciem Uczestnika z Turnieju, a jego mecze poddane są automatycznie walkowerem.

3. Konfiguracja meczu:

– Długość połowy: 4 minut

– Poziom trudności: Legendarny

– Szybkość gry: Normalna

– Kontuzje: Wył.

– Spalone: Wł.

– Kartki: Wł.

– Zagrania ręką: Wył.

– Sterowanie: Klasyczne

– Kamera: Telewizyjna

4. Uczestnik może w trakcie spotkania dokonać 3 zmian zawodników.

Działania zabronione i kary

1. Następujące działania będą uznawane za niesportową grę:

– celowe wyłączenie konsoli lub telewizora

– niesportowe zachowanie, niewłaściwe, nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi

– włączanie pauzy w grze w trakcie posiadania piłki przez rywala

– gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu utrzymania korzystnego wyniku

– oczywiste pozwolenie przeciwnikowi wygrania meczu

2. W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez jakiegokolwiek gracza, oskarżony gracz według uznania Organizatora może otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub zostać zdyskwalifikowany z turnieju.

3. Podczas rozgrywek Turnieju Organizator może określić inne działania określające niesportową grę.

4. Przedstawiciel Organizatora działa on na zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości. Regulamin jest jasnym wyznacznikiem co uczestnik Turnieju powinien, a czego nie powinien robić, jednak w spornych lub bardziej skomplikowanych przypadkach zdanie Organizatora jest najważniejsze.

5. Rzeczy zniszczone lub uszkodzone przez uczestnika turnieju pokrywa uczestnik lub opiekun uczestnika, który zawinił.

Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy rozgrywek rezerwują sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na turnieju.

Turniej FIFA 17
Turniej FIFA 17
Aktualizacje wpisu: