W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia

252

Przeglądasz starą wersję tego wpisu, od 19 grudnia 2019 o 12:39:45. Tutaj możesz porównać różnice pomiędzy tą wersją a wersją obecna wersja.

Uczniowie klas „0” ze Szkoły Podstawowej nr 5 zostali zapoznani z tradycjami i zwyczajami kultywowanymi w naszym kraju i regionie. Sami też opowiadali jak w ich domach obchodzone są święta Bożego Narodzenia. Nie zabrakło również zagadek. Dzieci wysłuchały wiersza Tadeusza Kubiaka pt. Wieczór Wigilijny. Na zakończenie spotkania samodzielnie wykonały pięknego aniołka.

 

Aktualizacje wpisu:
Zmiany:
19 grudnia 2019 o 12:39:45Aktualna wersja
Zawartość
Skasowano: Uczniowie klas "0" ze Szkoły Podstawowej nr 5 zostali zapoznani z tradycjami i zwyczajami kultywowanymi w naszym kraju i regionie. Sami też opowiadali jak w ich domach obchodzone są święta Bożego Narodzenia. Nie zabrakło również zagadek. Dzieci wysłuchały wiersza Tadeusza Kubiaka pt. Wieczór Wigilijny. Na zakończenie spotkania samodzielnie wykonały pięknego aniołka.  Dodano: Uczniowie klas "0" ze Szkoły Podstawowej nr 5 zostali zapoznani z tradycjami i zwyczajami kultywowanymi w naszym kraju i regionie. Sami też opowiadali jak w ich domach obchodzone są Święta Bożego Narodzenia. Nie zabrakło również zagadek. Dzieci wysłuchały wiersza Tadeusza Kubiaka pt. Wieczór Wigilijny. Na zakończenie spotkania samodzielnie wykonały pięknego aniołka.
Bez zmian:  Bez zmian:
Bez zmian:   Bez zmian:  
Bez zmian: <p style="text-align: justify;"></p> Bez zmian: <p style="text-align: justify;"></p>

Uwaga: Do porównania mogą być dodawane puste linie celem lepszego zawijania linii.