W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia

251

Przeglądasz starą wersję tego wpisu, od 19 grudnia 2019 o 12:57:26. Tutaj możesz porównać różnice pomiędzy tą wersją a wersją obecna wersja.

Uczniowie klas „0” ze Szkoły Podstawowej nr 5 zostali zapoznani z tradycjami i zwyczajami kultywowanymi w naszym kraju i regionie. Sami też opowiadali jak w ich domach obchodzone są Święta Bożego Narodzenia. Nie zabrakło również zagadek. Dzieci wysłuchały wiersza Tadeusza Kubiaka pt. Wieczór Wigilijny. Na zakończenie spotkania samodzielnie wykonały pięknego aniołka.

 

Aktualizacje wpisu:
Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy tą wersją a wersją 19 grudnia 2019 o 12:57:26 i wersją aktualną. (Być może zostały jedynie zmienione wewnętrzne oznaczenia wpisu w systemie.)