Wykład „Zmiana klimatyczna: fakty i mity”

114

Przeglądasz starą wersję tego wpisu, od 27 stycznia 2020 o 15:09:59. Tutaj możesz porównać różnice pomiędzy tą wersją a wersją obecna wersja.

W Bibliotece Publicznej w Piasecznie rusza program edukacji klimatycznej pt. „Kultura dla Klimatu”. W ramach tego projektu, przez 10 miesięcy 2020 roku (z wyjątkiem wakacji) odbywać się będą spotkania autorskie, wykłady, warsztaty, pokazy filmowe i inne wydarzenia skierowane do małych i dużych mieszkańców naszej gminy. Akcja #KulturaDlaKlimatu jest wspólnym przedsięwzięciem Gminy Piaseczno, Biblioteki Publicznej w Piasecznie, CentrumKultury w Piasecznie oraz Alarm dla Klimatu Piaseczno.

Wykład inauguracyjny pt. „Zmiana Klimatu: Fakty i Mity” dr hab. Jacka Pniewskiego odbędzie się już 30 stycznia 2020 roku (czwartek).

Dr hab. Jacek Pniewski – z-ca dyrektora Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, człowiek wielu oblicz i zainteresowań, doświadczony wykładowca i popularyzator nauki, od 2018 r. członek zespołu „Nauka o klimacie”, redaktor fanpage’a „Ziemia na rozdrożu”, współorganizator „Akademii Nauki o Klimacie”, przygotowującej przyszłych edukatorów klimatycznych, ekspert i panelista wydarzeń związanych z klimatem, organizowanych m.in. przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (MSK), Strajk dla Ziemi (Earth Strike), Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych, Uniwersytet Warszawski, gminę Piaseczno, autor artykułów popularyzujących wiedzę o klimacie.

Wydarzenie na Facebook: https://facebook.com/events/s/zmiana-klimatu-fakty-i-mity-wy/561745757763137/?ti=cl

Aktualizacje wpisu:
Zmiany:
27 stycznia 2020 o 15:09:59Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Wykład "Zmiana klimatyczna: fakty i mity"  Dodano: Wykład Zmiana klimatyczna: fakty i mity
Zawartość
Skasowano: <p style="text-align: justify;">W Bibliotece Publicznej w Piasecznie rusza program edukacji klimatycznej pt. „Kultura dla Klimatu”. W ramach tego projektu, przez 10 miesięcy 2020 roku (z wyjątkiem wakacji) odbywać się będą spotkania autorskie, wykłady, warsztaty, pokazy filmowe i inne wydarzenia skierowane do małych i dużych mieszkańców naszej gminy. Akcja #KulturaDlaKlimatu jest wspólnym przedsięwzięciem Gminy Piaseczno, Biblioteki Publicznej w Piasecznie, CentrumKultury w Piasecznie oraz Alarm dla Klimatu Piaseczno.</p>  Dodano: <p style="text-align: justify;">W Bibliotece Publicznej w Piasecznie rusza program edukacji klimatycznej pt. „Kultura dla Klimatu”. W ramach tego projektu, przez 10 miesięcy 2020 roku (z wyjątkiem wakacji) odbywać się będą spotkania autorskie, wykłady, warsztaty, pokazy filmowe i inne wydarzenia skierowane do małych i dużych mieszkańców naszej gminy. Akcja #KulturaDlaKlimatu jest wspólnym przedsięwzięciem Gminy Piaseczno, Biblioteki Publicznej w Piasecznie, Centrum Kultury w Piasecznie oraz inicjatywy społecznej Alarm dla Klimatu Piaseczno.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><span class="text_exposed_ show">Wykład inauguracyjny pt. „Zmiana Klimatu: Fakty i Mity” dr hab. Jacka Pniewskiego odbędzie się już 30 stycznia 2020 roku (czwartek).</span></p> Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><span class="text_exposed_ show">Wykład inauguracyjny pt. „Zmiana Klimatu: Fakty i Mity” dr hab. Jacka Pniewskiego odbędzie się już 30 stycznia 2020 roku (czwartek).</span></p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Dr hab. Jacek Pniewski - z-ca dyrektora Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, człowiek wielu oblicz i zainteresowań, doświadczony wykładowca i popularyzator nauki, od 2018 r. członek zespołu „Nauka o klimacie”, redaktor fanpage'a „Ziemia na rozdrożu”, współorganizator „Akademii Nauki o Klimacie”, przygotowującej przyszłych edukatorów klimatycznych, ekspert i panelista wydarzeń związanych z klimatem, organizowanych m.in. przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (MSK), Strajk dla Ziemi (Earth Strike), Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych, Uniwersytet Warszawski, gminę Piaseczno, autor artykułów popularyzujących wiedzę o klimacie.</p> Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Dr hab. Jacek Pniewski - z-ca dyrektora Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, człowiek wielu oblicz i zainteresowań, doświadczony wykładowca i popularyzator nauki, od 2018 r. członek zespołu „Nauka o klimacie”, redaktor fanpage'a „Ziemia na rozdrożu”, współorganizator „Akademii Nauki o Klimacie”, przygotowującej przyszłych edukatorów klimatycznych, ekspert i panelista wydarzeń związanych z klimatem, organizowanych m.in. przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (MSK), Strajk dla Ziemi (Earth Strike), Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych, Uniwersytet Warszawski, gminę Piaseczno, autor artykułów popularyzujących wiedzę o klimacie.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><span class="text_exposed_show"> Wydarzenie na Facebook: <a class="profileLink" href="https:/ /www.facebook.com/events/ 561745757763137/?acontext= %7B%22source%22%3A3%2C%22source_ newsfeed_story_ type%22%3A%22regular%22%2C%22action_ history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_ story%5C%22%2C%5C%22extra_ data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_ source%22%3Atrue%7D&amp;source= 3&amp;source_ newsfeed_story_ type=regular&amp; action_history= %5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_ story%22%2C%22extra_ data%22%3A%5B%5D%7D%5D&amp; has_source=1&amp;__tn__=K- R&amp;eid=ARBdn1clSmcSK- NgArpY7uCv5S8bGms0lLL0_ kAbb1ziIksDp0AcPdUkZYJzPEsxzSAUpFsiQrtDQSSO&amp; fref=mentions&amp;__xts__ %5B0%5D=68.ARBlVIymfbgRtKKzW- c2txA-2FgSTLJMyXlyO_ NaSzU4dEPdEfSTvwbl0P5VhLXhQQRfeGybOPt_ piOxhZS4qJ8CeyHriRfftlfKOY5cG_ lWs_XOhsvJs1Tpnj2pa2uCPiU6CrdEwa1GZtXg8MVQ8APSB4FyhyX0Ei4Jnp8W- 0FIf7LBejfmURyyPbGM1FeqCu27aXlxrF3gbVi0f4lGGSEDyU1VnF74dK55VLVlLSlSSkJOQmWzMzp2FWKG3xQfb- dDiNLBzWeTxfFCOGcTwaSS5IUL248hreFc- -PrzfdrSm_gOgRtXeCwR_ 9IuvfsQpXgcHLploE3VRxrIXfPNG4" data-hovercard= "/ajax/hovercard/ event.php?id= 561745757763137&amp; extragetparams= %7B%22source%22%3A3%2C%22source_ newsfeed_story_ type%22%3A%22regular%22%2C%22action_ history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_ story%5C%22%2C%5C%22extra_ data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_ source%22%3Atrue%2C%22__tn_ _%22%3A%22%2CdK- R-R%22%2C%22eid%22%3A%22ARBdn1clSmcSK- NgArpY7uCv5S8bGms0lLL0_ kAbb1ziIksDp0AcPdUkZYJzPEsxzSAUpFsiQrtDQSSO%22%2C%22fref%22%3A%22mentions%22%7D" data-hovercard- prefer-more-content-show= "1">https://facebook.com/ events/s/zmiana- klimatu-fakty- i-mity-wy/561745757763137/ ?ti=cl</a></span></p> Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><span class="text_exposed_show"> Wydarzenie na Facebook: <a class="profileLink" href="https:/ /www.facebook.com/events/ 561745757763137/?acontext= %7B%22source%22%3A3%2C%22source_ newsfeed_story_ type%22%3A%22regular%22%2C%22action_ history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_ story%5C%22%2C%5C%22extra_ data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_ source%22%3Atrue%7D&amp;source= 3&amp;source_ newsfeed_story_ type=regular&amp; action_history= %5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_ story%22%2C%22extra_ data%22%3A%5B%5D%7D%5D&amp; has_source=1&amp;__tn__=K- R&amp;eid=ARBdn1clSmcSK- NgArpY7uCv5S8bGms0lLL0_ kAbb1ziIksDp0AcPdUkZYJzPEsxzSAUpFsiQrtDQSSO&amp; fref=mentions&amp;__xts__ %5B0%5D=68.ARBlVIymfbgRtKKzW- c2txA-2FgSTLJMyXlyO_ NaSzU4dEPdEfSTvwbl0P5VhLXhQQRfeGybOPt_ piOxhZS4qJ8CeyHriRfftlfKOY5cG_ lWs_XOhsvJs1Tpnj2pa2uCPiU6CrdEwa1GZtXg8MVQ8APSB4FyhyX0Ei4Jnp8W- 0FIf7LBejfmURyyPbGM1FeqCu27aXlxrF3gbVi0f4lGGSEDyU1VnF74dK55VLVlLSlSSkJOQmWzMzp2FWKG3xQfb- dDiNLBzWeTxfFCOGcTwaSS5IUL248hreFc- -PrzfdrSm_gOgRtXeCwR_ 9IuvfsQpXgcHLploE3VRxrIXfPNG4" data-hovercard= "/ajax/hovercard/ event.php?id= 561745757763137&amp; extragetparams= %7B%22source%22%3A3%2C%22source_ newsfeed_story_ type%22%3A%22regular%22%2C%22action_ history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_ story%5C%22%2C%5C%22extra_ data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_ source%22%3Atrue%2C%22__tn_ _%22%3A%22%2CdK- R-R%22%2C%22eid%22%3A%22ARBdn1clSmcSK- NgArpY7uCv5S8bGms0lLL0_ kAbb1ziIksDp0AcPdUkZYJzPEsxzSAUpFsiQrtDQSSO%22%2C%22fref%22%3A%22mentions%22%7D" data-hovercard- prefer-more-content-show= "1">https://facebook.com/ events/s/zmiana- klimatu-fakty- i-mity-wy/561745757763137/ ?ti=cl</a></span></p>

Uwaga: Do porównania mogą być dodawane puste linie celem lepszego zawijania linii.