Zbigniew Świątek, urodzony 4 marca 1961 r. Z wykształcenia geodeta – Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej – i ten zawód wykonuje. Interesuje się literaturą i turystyką górską. Pisze utwory prozą i tłumaczy poezję z języka angielskiego i francuskiego.

William Shakespeare – Sonet 99
William Shakespeare – Sonet 130
William Shakespeare – Sonet 132
William Shakespeare – Sonet 145
Major Ursa

Aktualizacje wpisu: