Nasz zespół

 

 

 

 

 

 

Zespół pracowników biblioteki październik 2019                                                

 

 

 

 

dyrektor biblioteki Łukasz Krzysztof Załęski

 

 

zastępca dyrektora biblioteki Sylwia Chojnacka-Tuzimek

1. dyrektor biblioteki Łukasz Krzysztof Załęski
2. zastępca dyrektora, kierownik Działu Promocji Sylwia Chojnacka-Tuzimek
3. główna księgowa Anna Marianek
4. kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego,
specjalista ds. organizacyjno-kadrowych
Agnieszka Żelechowicz
5. specjalista ds. administracyjno-księgowych Bogusława Radolińska
6. specjalista ds. organizacyjno-księgowych Aleksandra Sipak
7. p.o. kierownika ds. administracyjnych Przemysław Witkoś
8. specjalista ds. promocji Urszula Bąkowska
9. kierownik Działu Opracowań Iwona Nowakowska
10. p.o. kierownika Działu Udostępniania Renata Zagożdżon
11. animator – obsługa dźwięku i oświetlenia Tomasz Korczak
12. animator kultury Patrycja Tokaj
13. pracownik gospodarczy Małgorzata Zub
14. pracownik gospodarczy Barbara Gawrych
15. pracownik gospodarczy Jolanta Maciejewska
16. specjalista – rzemieślnik Tomasz Dudek
17. specjalista – rzemieślnik Eligiusz Krok
18. specjalista – rzemieślnik Mirosław Tarnogórski
19. kustosz Halina Jolanta Kraszka
20. kustosz Grażyna Baniewicz-Orłowska
21. starszy bibliotekarz Agnieszka Janicka
22. starszy bibliotekarz Wioletta Kamińska
23. starszy bibliotekarz Ewa Kostyrka
24. starszy bibliotekarz Magdalena Kot
25. starszy bibliotekarz Przemysław Kowalski
26. starszy bibliotekarz Hanna Michalska
27. starszy bibliotekarz Joanna Miter-Cena
28. starszy bibliotekarz Elżbieta Smolińska
29. starszy bibliotekarz Mariola Strzelczyk
30. starszy bibliotekarz Agnieszka Tyszka
31. starszy bibliotekarz Ewa Wierzbic
32. starszy bibliotekarz Danuta Wiśniakowska
33. bibliotekarz Małgorzata Augustyńska
34. bibliotekarz Agnieszka Deja
35. bibliotekarz Marcin Eysymontt
36. bibliotekarz Kinga Przybyś-Kos
37. bibliotekarz Anna Wysocka
38. młodszy bibliotekarz Beata Bednarska
39. młodszy bibliotekarz Edyta Dryja
40. młodszy bibliotekarz Joanna Jóźwiak
41. pomocnik bibliotekarza Natalia Matulka