Zima z Czajkowskim

159

Przeglądasz starą wersję tego wpisu, od 4 grudnia 2019 o 14:34:51. Tutaj możesz porównać różnice pomiędzy tą wersją a wersją obecna wersja.

W środę 3 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z muzyką klasyczną poprowadzone przez wiolonczelistkę, panią Olenę Zhurovą-Tsolkę.

Aktualizacje wpisu:
Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy tą wersją a wersją 4 grudnia 2019 o 14:34:51 i wersją aktualną. (Być może zostały jedynie zmienione wewnętrzne oznaczenia wpisu w systemie.)