Zwroty z biblioteki powiatowej

135

Przeglądasz starą wersję tego wpisu, od 13 grudnia 2019 o 12:53:54. Tutaj możesz porównać różnice pomiędzy tą wersją a wersją obecna wersja.

W związku z przenoszeniem księgozbioru z Biblioteki Powiatowej do Biblioteki Publicznej książki wypożyczone w bibliotece przy ul. Chyliczkowskiej można oddawać w bibliotece w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym. Zapraszamy codziennie do 19.00, w soboty do 15.00.

Aktualizacje wpisu:
Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy tą wersją a wersją 13 grudnia 2019 o 12:53:54 i wersją aktualną. (Być może zostały jedynie zmienione wewnętrzne oznaczenia wpisu w systemie.)